Onze Locatie

Fit4Kids bestaat uit 1 kinderdagverblijf : De klimboom gevestigd in Culemborg. De locatie bestaat uit 2 verticale groepen. In verticale groepen zitten kinderen van 0 tot 4 jaar. Wij hebben bewust gekozen voor verticale groepen om een huiselijke sfeer te creëren. Broertjes en zusjes kunnen bij elkaar op de groep geplaatst worden.  Gedurende opvang blijven de kinderen op dezelfde groep met dezelfde leidsters waardoor het hechtingsproces en de ontwikkeling van het kind gedurende de opvang goed gevolgd kan worden. Het jonge kind leert van het oude kind oftewel een familie sfeer voor elk kind.

De maximale groepsgrootte is 12 kinderen per groep. Het aantal kinderen per leidster is afhankelijk van de beroepskracht kind ratio.