Betrokkenheid

Kinderopvang Fit4Kids is een betrokken en gemotiveerde kinderopvang.
Het bieden van kwalitatief goede kinderopvang is ons belangrijkste doel.
kinderen zijn voor ouders het meest kostbare en belangrijkste in hun leven.

Wij beschouwen het als een heel belangrijke taak om de opvang voor deze kinderen zo goed mogelijk te regelen. Wij doen daarom onze uiterste best om de beste kinderopvang te bieden en ouders het gevoel te geven dat hun kinderen bij ons in goede handen zijn. Wij zetten ons volledig in om een vertrouwde, veilige en stimulerende omgeving te bieden voor de opvang van jouw kinderen en spelen daarbij flexibel in op de wensen van ouders.

Communicatie met de ouders staat centraal want wederzijds vertrouwen, openheid en respect zijn heel belangrijk. Het opvangen, opvoeden en verzorgen van de kinderen zien wij als een gezamenlijke taak. Om deze taak goed uit te kunnen voeren vinden wij het dan ook van groot belang dit af te stemmen met u als ouder(s).

nl_NLNederlands