Klachten

Een goede en zorgvuldige klachtenprocedure is in ieders belang.
Wij hebben daarom een interne en externe klachtenprocedure opgesteld, die opgevraagd kan worden bij de directie. In het algemeen raden wij ouders aan een klacht te bespreken op de plaats waar de klacht zich afspeelt en /of met de persoon om wie het gaat. Dat kan een pedagogisch medewerkster of directielid zijn.
Een rustig gesprek kan vaak al veel oplossen.
Zijn ouders echter na deze eerste stap niet tevreden, dan kunnen zij contact opnemen met de directie. Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigde oplossing dan staat de ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag. www.klachtenloket-kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de geschillencommissie; www.degeschillencommissie.nl

nl_NLNederlands