Extra aanvragen en ruildagen

Het incidenteel ruilen van dagen is mogelijk. Ruilen dient vooraf aangevraagd te worden en kan alleen als de groepssamenstelling dat toe laat.

Het opnemen van een ruil dag of extra dag is een extra service die wij de klant – als het even kan – heel graag willen bieden. Het ruilen van een dag is kosteloos, maar aan een extra dag zijn kosten verbonden.

Voor het opnemen van een ruil en extra dag gelden de volgende regels:

  • Ruil en extra dagen kunnen uitsluitend binnen de contractperiode worden opgenomen.
  • Het ruilen van de dagen dient binnen 4 weken plaats te vinden.
  • Feestdagen, ziektedagen en dagen in de zomervakantie periode kunnen niet geruild worden.
  • Eenmaal geaccepteerde ruildagen kunnen niet worden geannuleerd.
  • Het kind wordt op de eigen stamgroep geplaatst. Indien er geen plaats is op de eigen groep, kan er in overleg met de ouders voor een andere stamgroep                   worden gekozen.
  • Extra aanvragen kunnen ten alle tijde worden aangevraagd.
  • Goedkeuring voor de ruil en extra aanvraag is alleen mogelijk wanneer de maximale groepsgrootte op de aangevraagde ruil, extra dag nog niet is bereikt.
  • Ruil en extra aanvragen kunnen in ons ouderportaal Konnect aangevraagd worden. Indien dit om wat voor reden dan ook niet lukt, neemt u dan per mail                  contact op met kantoor.
  • U krijgt een bevestiging wanneer de aanvraag is verwerkt.
  • Als de ouder kinderen heeft op verschillende groepen, moeten zij voor ieder kind apart een aanvraag indienen.

Het ruilen van dagen is een extra service, rechten kunnen hier niet aan worden ontleend.

nl_NLNederlands