GGD Rapportage

De GGD-inspecteur kinderopvang bezoekt het kindercentrum jaarlijks om te controleren of het voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen.

De rol van de gemeente

De GGD-inspecties worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente waar het kindercentrum gevestigd is. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving.

Het inspectierapport

De GGD-inspecteur stelt na het bezoek een inspectierapport op. Dit wordt zowel naar het kindercentrum als naar de gemeente gestuurd. Ook ouders hebben het recht dit rapport in te zien; het hoort ter inzage te liggen op het kindercentrum, of in te zien via de website van betreffende kindercentrum. De inspectierapporten geven een momentopname weer en blijven op de website staan totdat een nieuwe rapportage is geschreven. Deze inspectierapporten betreffen de reguliere jaarlijkse inspecties. In het geval een nader onderzoek of signaalonderzoek tussentijds plaatsvindt, wordt dit inspectierapport extra toegevoegd op de website. De inspectierapporten zijn inzichtelijk op de site van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen(LRKP)

nl_NLNederlands