Pedagogisch beleid

Wij geloven in kwalitatieve kinderopvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige omgeving.

Het Pedagogisch beleid is gebaseerd op onze pedagogische visie en de regels die er zijn. Het pedagogisch beleidsplan is geschreven voor ouders en voor pedagogisch medewerkers om aan te geven hoe wij werken op onze kinderopvang.

Wij werken binnen onze organisatie vanuit 4 doelen:

    1. Het bieden van emotionele veiligheid voor het kind
    2. Het bieden van mogelijkheden voor de kinderen om persoonlijke competenties te ontwikkelen
    3. Het bieden van mogelijkheden voor de kinderen voor het ontwikkelen van sociale competenties
    4. Het overbrengen van waarden en normem

Hoe wij aan deze doelen invulling geven in de praktijk kunt u lezen in ons beleidsplan welke bij ons op te vragen is.

nl_NLNederlands