Missie & visie

Onze Missie

Wij streven er naar kwalitatief goede, verantwoorde en gezonde kinderopvang aan te bieden waarin elk kind uniek is en een plek verdient. Waar geborgenheid en liefdevolle aandacht wordt geboden, een plek waar het kind kan spelen en waar hij zich mag ontwikkelen in zijn eigen tempo.

Onze visie op kinderen en hun ontwikkeling

Binnen ons kinderdagverblijf staat een goede en gezonde ontwikkeling van het kind centraal. Deze ontwikkeling vindt plaats in een veilige omgeving, die wij verzorgen. Er heerst een pedagogisch klimaat waar ruimte is voor zowel groepsopvoeding als individuele ontplooiing. Buiten de dagelijkse verzorging hechten wij er veel waarde aan dat de omgeving een stimulans biedt voor de kinderen om zich zowel lichamelijk als sociaal-emotioneel, creatief, taalvaardig en cognitief te ontwikkelen. Hiermee spelen we in op de natuurlijke behoefte van kinderen om zich te ontwikkelen. Elk kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze, in zijn eigen tempo en vooral naar eigen behoeften. Om zich optimaal te kunnen ontwikkelen vinden wij het dan ook erg belangrijk een kind vooral (zelf)vertrouwen en veiligheid te kunnen bieden

Onze visie op kinderopvang

Wij streven voor een kwalitatief goede, verantwoorde en gezonde kinderopvang. Binnen onze opvang willen wij voor de kinderen een veilige omgeving creëren, waarin elk kind zich kan ontwikkelen. Hierbij vinden wij het erg belangrijk dat de omgeving voldoende uitdaging biedt.

Gezonde voeding draagt bij aan een goede ontwikkeling van het kind. Veiligheid is belangrijk om het kind geborgenheid en bescherming te bieden op de momenten dat het kind dit nodig heeft. Verder hechten wij veel waarde aan communicatie en samenwerking met ouders. Wij zijn van mening dat er door open communicatie een optimale afstemming kan plaatsvinden over de opvoeding van de kinderen.

Onze uitgangspunten hierbij zijn:

· De belangen van het kind staan centraal, het waarborgen van een pedagogische praktijk waar kinderen zich in een veilige en vertrouwde omgeving kunnen ontwikkelen.

· Veilige en gezonde kinderopvang. De omgeving waarin de kinderen zich ontwikkelen is veilig en gezond. We beschermen kinderen tegen grote risico’s en leren ze omgaan met kleine risico’s.

· Het continu streven naar de hoogst haalbare kwaliteit. Wij blijven dan ook continu hieraan werken. Wij zijn op de hoogte van de laatste wetgevingen, houden de inrichting en invulling van de groepen actueel, verzorgen cursussen. Dit alles zodat de medewerkers adequaat kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen binnen de huidige en toekomstige kinderopvang.

· We bieden stabiliteit en pedagogisch maatwerk. Een stabiele en daarmee veilige omgeving is een voorwaarde voor ontwikkeling.

· Wij vinden het belangrijk dat er een samenspel is tussen kind, ouder en pedagogisch medewerkster. Vanaf het begin van de dag laten wij kinderen en ouders zien dat wij er voor hen zijn en dat ze bij ons terecht kunnen.

· Werken in de kinderopvang is een vak. We stellen hogere eisen aan de professionaliteit van medewerkers, omdat zij en de kinderen dat verdienen.

· Het aanbieden van een ontwikkeling gericht activiteiten programma, dat ook passend is bij onze visie van voldoende beweging.

· Gezonde voeding staat centraal “de toekomst begint bij gezonde kinderopvang.

nl_NLNederlands